Instagram Giveaway

I have a giveaway going on at my Instagram feed. All you have to do is follow me (@bestamped) and like this picture to make a chance to win these lovely Pinkfresh Studio and Freckled Fawn goodies. Don’t hesitate, the giveway ends tomorrow;) * Ik geef een leuk pakketje weg op mijn Instagram feed. Het enige wat je hoeft te doen is me volgen (@bestamped) en deze foto leuk vinden voor jouw kans op deze mooie Pinkfresh Studio en Freckled Fawn spulletjes. Niet treuzelen, morgen maak ik al een winnaar bekend;)

Els.

Leave a comment

Hi there! Happy to have you back. Today I wanted to share a layout that I made for the Studio Tekturek here on the blog. This was a fun one to make. The more I make those painted watercolor backgrounds for my projects, the more I enjoy them and love how they turn out. As usual, I first applied a layer of gesso to my white cardstock, to protect the paper from the moist. * Hallo! Leuk dat jullie er terug zijn. Vandaag wilde ik jullie immers graag een layout tonen, die ik maakte voor het blog van Studio Tekturek. Deze was een heel leuke om te maken. Hoe meer ik van die aquarel achtergronden maak voor mijn projecten, hoe meer ik ervan geniet ze te maken en hou van het resultaat. Zoals gewoonlijk bracht ik eerst een laagje gesso aan op mijn wit cardstock, om mijn papier te beschermen tegen het vocht.

Perfect Day by Els Brigé for Studio TekturekI played with different colors that have a fall feel to them. The watercolor effect enhanced the puddle splashing theme. I added some ink splatters to the rest of the page, but ended up also putting dots of Glossy Accents here and there on the page. Once dried up, they look like drops of water sitting on the page. * Ik speelde met verschillende herfstkleuren. Het aquarel effect versterkt het spatten van de plas. Ik bracht ook enkele inktspatten aan op mijn pagina, maar deed ook hier en daar een dotje Glossy Accents op de layout. Eenmaal droog lijkt het alsof er druppels water op je werk zitten.

Perfect Day by Els Brigé for Studio Tekturek

I die-cut a bunch of leaves from white cardstock, using this cut-file I found on Pinterest. And I designed a title to go with the layout. The leaves I creased, like an autumn leave you pick up from the ground would be like. I added a bit of color to them, although very subtle. * Ik sneed een aantal blaadjes uit wit cardstock met dit bestand, dat ik via Pinterest vond. En ik ontwierp een bijpassende titel. De blaadjes zijn verkreukeld, zoals een herstblad er ook uitziet als je het opraapt van de grond. Ik gaf ze een subtiel beetje kleur.

Perfect Day by Els Brigé for Studio Tekturek

As a photo mat behind the picture, I used a few light colored papers from Studio Tekturek’s Hey Kiddo collection, and a couple of layers of vellum. All in all, the entire page just stays very light and white, with just a splash of watercolor. Very few embellishments finish up the page. * Achter de foto zitten enkele licht gekleurde papieren van Studio Tekturek’s Hey Kiddo collectie, en enkele laagjes vellum. Al bij al blijft deze pagina heel erg licht en wit, met enkel een spat aquarel. Heel weinig versieringen maken de pagina af.

Perfect Day by Els Brigé for Studio Tekturek

Thanks for stopping by! * Fijn dat je even langskwam!

Els.

Supplies:

Patterned Papers: Hey Kiddo – Studio Tekturek; Misc.: white cardstock – Bazzill Basics, Gelatos – Faber-Castell, Neocolor crayons – Caran D’ Ache, Clay Mr. Huey’s Color Mist – Studio Calico, vellum – Canson, label stickers – Studio Tekturek, glitter tape – American Crafts, Market Street Element Stickers – My Mind’s Eye, DIY Shop Element Stickers – Crate Paper, raisin flower – Freckled Fawn; Tools: Tiny Attacher – Tim Holtz, Silhouette Cameo.

3 Comments

Wow! Thank you all very much for participating in my giveaway. It was so heartwarming to read all of the amazing moments you guys had over the past few months, that made your summer/winter. Life can be so beautiful! * Wow! Dank jullie wel allemaal om deel te nemen aan mijn giveaway. Het was heel hartverwarmend om alle prachtmomenten te lezen, die het toppunt van jullie zomer/winter  waren. Het leven kan zo mooi zijn!

Random.org picked the lucky number 13 as the winner of the giveaway: Congratulations, Marcia Stolte!! I’ll get in touch with you for your details. * Random.org koos het geluksnummer 13 als winnaar van mijn giveaway. Gefeliciteerd, Marcia!!

You might want to keep an eye on my Instagram feed for the next few days, if you weren’t lucky today. I’ll be sharing a giveaway there soon too;) * Misschien wil je de komende dagen wel een oogje op mijn Instagram feed houden, als je vandaag niet de gelukkige winnaar was. Daar valt binnenkort misschien ook wel iets te winnen;)

Els.

Leave a comment

Week 27 was an intense first week of summer vacation. I had taken off a few days of work, the sun was shining, and I ended up with 2 double spreads for this week. So this is an ‘intense’ post too, with lots of pictures;) Here’s my Project Life week 27. * Week 27 was een intense eerste week van de zomervakantie. Ik had enkele dagen vrijaf genomen, de zon scheen, en ik eindigde uiteindelijk met 2 dubbele pagina’s voor deze week. Dit wordt dus ook een ‘intense’ post, met heel veel foto’s;) Hier is mijn Project Life week 27.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

The first half of the week is documented in a double spread, the second half in a second one. Here’s where it all begins. * De eerste helft van de week zit in de eerste dubbele pagina, de tweede helft in de tweede. Hier begint het allemaal.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

This first week, Nora pulled out her very first tooth, which was quite a victory. It had been loose since March – as was the one next to it, but she barely touched it all those months. Funny thing is, that she accidentaly knocked it out half an hour before we had a dentist appointment for those crooked teeth. The story went into that beautiful yellow vellum pocket, next to the picture of her ring she had earned at the dentist. * De eerste week verloor Nora haar eerste tand, wat nogal een overwinning was. Hij stond al los sinds maart – net als die ernaast, maar ze raakte ze nauwelijks aan al die maanden. Grappig feit is dat ze hem er per toeval uit botste een half uur voordat we een afspraak bij de tandarts hadden voor die scheve tanden. Het verhaal ging is dat mooie gele vellum zakje, naast de foto van haar ring, die ze bij haar bezoek aan de tandarts verdiende.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

And we also had very cute company that week;) * En we kregen ook lief bezoek die week;)

Project Life | Week 27 by Els Brigé

There were quite a lot of memories to document this week, and since I had so much pictures, I decided to opt for hidden journaling and pictures for some of the occasions. I chose to work with tabs for those instances, like I did with the picture of my girl on the playground here. * Er waren heel wat herinneringen op te schrijven voor deze week, en aangezien ik zoveel foto’s had, besloot ik te kiezen voor verborgen foto’s en tekst voor enkele van de gebeurtenissen. Ik koos ervoor om met tabs te werken in die gevallen, zoals bij de foto van Nora op de speeltuin hier.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

I saw this idea on Pinterest a while back, and thought it was a very good idea. I just used a 4×6 card – well I made one out of patterned paper here – folded it in half, and glued my picture on top. Inside this card, I added my journaling on one side, and adhered another picture on the other side. I love how this turned out, while it’s just a very simple thing to do. I have more of those double cards, an even other variations, further on. * Ik zag dit idee op Pinterest een tijd geleden, en vond het zo’n goed idee. Ik gebruikte een 10×15 kaart – in dit geval maakte ik er één van dessinpapier – vouwde ze in twee, en kleefde mijn foto vooraan. Binnenin de kaart, staat de tekst geschreven, en kleefde ik nog een foto. Ik vind dat dit heel leuk, en tegelijkertijd toch heel eenvoudig. Ik heb nog van die dubbele kaarten, en andere variaties verderop.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

And here’s the second half of this week. * En hier is de tweede helft van week 27.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

On Thursday, my husband went to a music festival. I love that I could snatch one of his pictures and his bracelet and include it in our album, even though I wasn’t there myself. The kids had a lot of fun playing with water in the backyard at the same time. Since I was doing two double spreads, I had room for some more photos that usual, so I got to include all my favorites, and then some. * Op donderdag ging mijn man naar een muziekfestival. Ik ben blij dat ik één van zijn foto’s en zijn armbandje in ons album kon verwerken, ook al was ik er zelf niet bij. De kinderen hadden die dag plezier met water in de tuin. Aangezien ik twee dubbele pagina’s maakte, had ik plaats voor wat meer foto’s dan gewoonlijk, en kon ik al mijn favorieten in het album doen.

Project Life | Week 27 by Els BrigéI totally loved this chalkboard camera word art. It was too small for one of the large pockets, yet too large for one of the smaller ones. So I decided to add it to white cardstock and use it anyway. I adhered the rubber element down in the lens, I love how this turned out. * Ik vond deze afbeelding van de camera heel erg leuk. Hij was echter te klein voor de grote pockets, en te groot voor de kleine. Dus besloot ik hem op wit papier te kleven, en toch te gebruiken. Ik kleefde een rubber elementje in het midden van de lens.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

I had several cool shots of the kids playing in the puddle pool, so here again I made a double card for the photos of Nora. The little smiley face tab shows you that the card can be pulled out. * Ik had verschillende coole shots van de kinderen in hun plonsbad, dus maakte ik opnieuw een dubbele kaart voor de foto’s van Nora. De tab met lachebekje toont dat de kaart kan uitgetrokken worden.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

For Tuur’s photo’s I ended up choosing 3 of them, and so I made another version of that same interactive card. I just cut a long narrow strip of paper, folded it in 3, and glued down my pictures. It’s fun to have this sequence of shots and see how much he enjoys the splattering. * Ik koos 3 foto’s van Tuur, en dus maakte ik een andere versie van die interactieve kaart. Ik sneed een lang smal stuk papier en vouwde het in 3, en kleefde er mijn foto’s op. Het is prachtig om die opeenvolgende foto’s te zien en te kunnen genieten van zijn gespatter.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

Since these last two pictures were on the backside of the page protector – the closed side, I made a little cut along the top of the pockets for both cards to be able to slide in and out. Since they sit snug in the middle of the page protector, that’s absolutely no problem for the sturdiness or anything. * Aangezien die laatste twee foto’s op de achterzijde – en dus de gesloten zijde – van het beschermhoesje zitten, maakte ik bovenaan de pocket een insnede zodat de kaartjes konden in- en uitschuiven. Aangezien ze mooi middenin de hoes zitten kan dit geen kwaad voor de stevigheid.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

And here’s the last page of week 27. * En hier is de laatste pagina van week 27.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

After taking a swim you need to cuddle up in a nice big towel on someone’s lap, right. I adore this picture. The background paper is from Heidi Swapp’s Hello Today (4.5 x 6.5) paper pad. It has this beautiful flower accent that I absolutely wanted to incorporate. * Na een zwempartijtje moet je gewoon even knuffelen in een grote handdoek op iemand’s schoot, is het niet. Ik vind dit een prachtige foto. Het achtergrond papier is van Heidi Swapp’s Hello Today 4.5 x 6.5 papierblog. Het heeft een heel mooi bloemaccent, dat ik heel graag wilde behouden.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

 At the bottom of this page, this flower element gets repeated in one of the other papers from that same paper pad. The colors of this one matched perfectly with the rest of the spread. I added a very fitting stamp to it. * Onderaan deze pagina wordt dit bloemelement herhaald met een ander papier van datzelfde blok. De kleuren pasten heel erg goed bij de rest van de pagina’s. Ik plaatste er een heel erg passende stempel op.

Project Life | Week 27 by Els Brigé

Thanks for sticking with me, if you made it all the way down this very lengthy post. I’m going to leave you with a quick reminder: if you haven’t stopped by my giveaway post yet, be quick. Today is your last day to participate. Tomorrow I’ll be anouncing a winner! * Heel erg bedankt om het zo lang vol te houden, als je helemaal hier tot het einde van deze lange post bent geraakt. Voor ik ga, wil ik jullie nog snel even herinneren: als je nog niet langs mijn giveaway post gegaan bent, moet je dit snel nog even doen. Vandaag is de laatste dag om deel te nemen. Morgen maak ik een winnaar bekend.

Els.

PS: Since these Project Life spreads are often made with little bits and pieces found here and there in my pile of stash, I’m not going to write down a list of supplies for these posts. If you have a question about any of the elements I used, you can leave it in the comments section below, and I’ll get back to you as soon as possible. * Aangezien deze Project Life pagina’s heel vaak gemaakt worden met kleine elementjes, die ik hier of daar in mijn voorraad terugvindt, schrijf ik geen lijst van benodigdheden neer onderaan deze blogpost. Heb je een vraag over het gebruikte materiaal, kan je deze hieronder neerschrijven bij de commentaren, en ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden.

—————————————————-

Project Life is a memory keeping system and a lifestyle created by Becky Higgins. You can read more about it here. This is my interpretation of the project. Check here to view my previous Project Life posts. * Project Life is een systeem om herinneringen bij te houden en een levensstijl, gecreëerd door Becky Higgins. Je kan er hier meer over lezen. Dit is mijn interpretatie van het project. Mijn eerdere Project Life posts kan je hier altijd bekijken.

Leave a comment

Once a month I’m making a few projects for the Pinkfresh Studio blog, and so I was up there last week again. For this month, I made two cards with Pinkfresh’s totally rad new Anya alpha stamp set. I wanted to share one of the cards here with you today – my favorite one I’m saving for another time;) * Eenmaal per maand maak ik enkele projecten voor het blog van Pinkfresh Studio, net als vorige week. Deze maand maakte ik twee kaarten met Pinkfresh’ fantastische nieuwe Anya alfabet stempelset. Ik wilde één van de kaarten hier vandaag met jullie delen – mijn favoriete hou ik echter wel voor de volgende keer;)

Hooray by Els Brigé for Pinkfresh Studio

The Anya set is a two-step stamping set, which means all of the letters get formed with 2 different stamps, i.e. the black lines and the blue lines for the sentiment on this card.  Along with your stamp set comes a clear guide with an example for each of the letters. It’s a very easy stamp set to use. So no rocket science like some other 2-, or 3-, or even 4-step stamps, but very accessible even if you’re not an avid stamper. And the end result is stunning, the shadow effect is very fun. * De Anya set is een 2-staps stempelset, wat betekent dat elke letter gevormd dient te worden met 2 verschillende stempels, i.e. de zwarte lijnen en blauwe lijnen voor de wens op deze kaart. Samen met de stempelset ontvang je ook een duidelijke instructie met een voorbeeld voor elk van de letters. Het is een heel eenvoudige stempelset in gebruik. Dus geen kernfysica zoals sommige andere 2-, 3-, of zelfs 4-staps stempels, maar een heel toegankelijke set ook al ben je geen geoefende stempelaar. En het eindresultaat is zeer leuk, het schaduweffect is prachtig.

Hooray by Els Brigé for Pinkfresh Studio

I finished the card up with some of the light blue glitter tape and some matching enamel shapes, also from Pinkfresh Studio. All papers are from Studio Calico’s Sandlot card kit paper pad. * Ik werkte de kaart af met wat licht blauwe glitter tape en enkele bijpassende email vormpjes, ook van Pinkfresh Studio. Alle papieren zijn van Studio Calico’s Sandlot kaart kit papierblok.

Thanks for stopping by! * Bedankt dat je even langskwam!

Els.

Leave a comment

A Flair For Buttons DT Sneak by Els BrigéI have a beautiful autumn project up on the A Flair For Buttons blog today: 3 fun tags with more of those die-cut leaves from last week and of course with some fab flair. Check it out! * Ik heb een mooi herfstprojectje op het A Flair For Buttons blog gezet vandaag: 3 leuke tags met meer van die gestanste bladeren van vorige week en natuurlijk ook met enkele prachtige badges. Ga een kijkje nemen!

Els.

Leave a comment

When I started this journey about 3 months ago in June, I intended to give this project a try from June through August. June was the last month of school, July and August mark our kids summer vacation. If I was going to be able to make Project Life work in those 3 months, I was going to manage it throughout the rest of the year too, I figured. So a 3 month try-out it was, hoping to figure out for once and for all, if this was going to work for me. September has come, the kids are back in school, and I have a good few weeks packed up in my album. Time for some evaluation thus. * Toen ik een maand of 3 geleden, in juni, aan deze uitdaging begon, nam ik me voor Project Life van juni tot augustus een kans te geven. Juni is hier in België de laatste maand van het schooljaar, juli en augustus hebben de kinderen zomervakantie. Als ik het in deze periode waar kon maken, dan zou het me ook lukken voor de rest van het jaar. Dus, het werd een try-out van 3 maanden, in de hoop voor eens en voor altijd te achterhalen of het iets voor mij was. Ondertussen zijn we september, de kinderen zijn terug naar school, en ik heb een handvol weken in mijn album zitten. Tijd voor een evaluatie dus.

Project Life by Els Brigé

The design part. If I’m completely honest about my work so far, I have to admit that it makes me so insecure. Most of the time I feel like I have no idea what I’m doing. I spend quite a bit of time on making these spreads, which will probably get better once I get more practice. And for that part, I love the design challenge, trying to make it work, mix in my photos and my journaling, finding a good balance between having is all in there without overcrowding the page. But I’m just never satisfied with the end result. Almost every spread I’m thinking ‘nah, that’s not it’. And then I just put them in my album, not sure if I’ll ever share it with you or not. * Als ik heel eerlijk ben over mijn werk dusver, dan moet ik toegeven dat het me eigenlijk heel onzeker maakt. Meestal heb ik het gevoel helemaal niet te weten waar ik mee bezig ben. Ik spendeer vrij veel tijd aan het maken van mijn pagina’s, wat misschien wel beter wordt éénmaal ik meer ervaring krijg. Wat dat betreft, hou ik wel van deze uitdaging, proberen om het te doen lukken, mijn foto’s en bijschriften mengen, een goeie balans zoeken tussen alles erin hebben en toch niet met een overvolle pagina te eindigen. Maar eigenlijk ben ik meestal niet erg tevreden met het eindresultaat. Als ik terugkijk op mijn pagina denk ik steeds weer ‘nee, dit is het niet’. En dan stop ik ze gewoon in mijn album, niet zeker of ze er ooit nog weer uitkomen om aan jullie te tonen.

Project Life by Els Brigé

The love. And then all of a sudden, somehing magical will happen. When going through my album, that’s when I’m starting to feel the joy of this project. Design wise, I feel like I haven’t found my own style yet, and that I have so much more to learn. But once in my album, I just love going through one spread after another, seeing all our memories and important life moments gathered there. It makes me happy, and helps me find the motivation and inspiration to print out another week of photos, and get down to business again for yet another spread. And you know what’s the best incentive, whenever the album is out, or I’m making photos after I have another spread finished, the kids just swarm around it. They love looking at the pictures, telling about what happened then or we did that day. And that is why I do the effort and want to continue doing it. That’s what I’m doing it for. * En dan opeens gebeurt er iets bijna magisch. Wanneer ik achteraf door mijn album blader, dan begin ik echt wel het plezier van dit project te ontdekken. Op vlak van ontwerp heb ik nog niet helemaal mijn eigen stijl gevonden, en moet ik nog veel leren. Maar éénmaal in mijn album, vind ik het zo leuk om er doorheen te bladeren, en onze herinneringen en belangrijke momenten verzameld te zien. Het maakt me blij, en helpt me om de motivatie en inspiratie terug te vinden om opnieuw een week foto’s te printen, en weer aan het werk te gaan. En weet je wat nog het meest belonend is, wanneer het album uit ligt, of wanneer ik foto’s maak van afgewerkte pagina’s, zwermen de kinderen er gewoon omheen. Ze kijken graag naar de foto’s, praten over wat er toen gebeurde en wat we die dag deden. En dat is nu net waar ik het allemaal voor doe. Dit maakt het de moeite waard.

Project Life by Els Brigé

The future. So, at this point there’s not a doubt in my mind. I’m continuing making my Project Life album. I am quite a few weeks behind at this point – summer vacation really isn’t het best time to Project Life with its’ many memories and little crafty time – and trying very hard to catch up. But that is not going to stop me. * Dus, op dit moment is er gewoon geen haar op mijn hoofd dat denkt aan stoppen. Ik ga gewoon verder met het maken van ons Project Life album. Ik heb op dit moment een achterstand van een paar weken – de zomervakantie is niet echt het beste moment voor Project Life met zijn vele herinneringen en gelimiteerde freubeltijd – en probeer koste wat het kost terug bijgebeend te raken. Maar dit zal me niet doen stoppen.

Project Life Ramblings by Els Brigé

The sharing. And yes, I’m going to go on sharing my spreads with you. Maybe, just maybe, there’s one of you out there, who’s actually learning together with me as I’m sharing my pages, my struggles, and my mistakes. And your enthousiasm as I’m sharing my Project Life spreads has been sooo heartwarming. So thank you, readers, you’re keeping me going;) * En ja hoor, ik ga ook nog verder met het tonen van mijn werk. Misschien, heel misschien, is er onder jullie wel iemand, die met me mee leert, terwijl ik mijn pagina’s, mijn strijd, en mijn fouten met jullie deel. En jullie enthousiasme wanneer ik mijn pagina’s toon, is gewoon hartverwarmend. Dus heel erg bedankt, lezers, jullie houden me gaande;)

Since I’m so behind on sharing my spreads, I might have to kick up a notch for the following few weeks, I would love to be more up to date with the making and the sharing – and I’m such a nerd, that I want to have to share them all chronologically. So be ready for Project Life post;) * Aangezien ik zo achterop ben geraakt met het tonen van mijn Project Life pagina’s, moet ik de komende weken misschien wel eens een versnelling hoger schakelen. Ik zou graag meer up to date zijn met het maken en tonen – en ik ben zo’n nerd, dat ik ze allemaal chronologisch wil moet tonen. Hou jullie dus klaar voor meer Project Life posts;)

Els.

7 Comments

Welcome to another week of Project Life! Week 26 was the last week of school for the kids. Always an exciting week, and a fun one to document too, although I found this a particular though one, possibly because of the color scheme of my pictures. * Welkom voor een nieuwe Project Life week! Week 26 was de laatste schoolweek voor onze kinderen. Altijd een spannende week, en een heel leuke om vast te leggen in een album. Toch vond ik deze een eerder moeilijke week, vermoedelijk omwille van het kleurenschema van mijn foto’s.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

Besides the end of school and beginning of the vacation, there were quite a bit of other events and facts worthy of documenting. So this is a pretty full spread again. * Naast het einde van het schooljaar en het begin van de vakantie, waren er nog een aantal andere gebeurtenissen, die in het album hoorden. Het werd dus opnieuw een goed gevulde dubbele pagina.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

The date card is usually the thoughest one for me to make, and I often end up keeping it until last. I figured I couldn’t go wrong with a lined card with a photo camera on it;) I stuck down one of those round rubber elements from Freckled Fawn in the lens of the camera, which couldn’t have fitted any better. Older BasicGrey chipboard alphas mark the week. * De datumkaart is doorgaans de moeilijkste om te maken, heel vaak houd ik ze tot de laatste. Ik ging er vanuit dat ik met een gelijnde kaart met een fototoestel erop echter niet verkeerd kon doen dit keer;) Ik kleefde zo’n rond rubber elementje van Freckled Fawn op de lens van de camera, het kon niet beter passen. Oudere BasicGrey letters geven de week aan.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

As usual I used quite a bit of other Freckled Fawn embellishments on my spread again. Often times that’s just what’s sitting on my worktable, I keep those embellishments out in little bowls and cups. And there always seems to be a matching embellishment for all occasions. The ‘fun’ word sticker next to my picture of the nailpolishes is one from Heidi Swapp – you might have recognised it. * Zoals gewoonlijk zijn er ook nu weer vrij veel andere Freckled Fawn items terug te vinden bij deze week. Heel vaak is dat gewoon wat bij me staat op mijn werktafel, ik gooi die spulletjes meestal samen in een kopje of kommetje, dat bij me staat. En er lijkt altijd wel iets te zijn, dat gewoon past. De ‘fun’ woordsticker naast de foto van de nagellakjes, is er één van Heidi Swapp – misschien had je hem wel herkend.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

On the right page I’m covering the actual last day of school and the first weekend of summer vacation. A lot of play and laughter, that is. * Op de rechter pagina vind je de laatste schooldag en het eerste weekend van de vakantie. Heel veel spelen en plezier dus.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

I just had to take a picture of both kids on the morning of the last day of school. I took a very similar one on the first day of school, and I thought it would be fun to document the way both kids have grown throughout the past schoolyear. I hope those pictures find their way in my regular scrapbooking album real soon. On the journal card, I used my Exacto knife to cut around the bracket, so I could slide my picture partly underneath. * Ik kon het gewoon niet laten om een foto te nemen van beide kinderen op de ochtend van de laatste schooldag. Ik nam een gelijkaardige foto op de eerste schooldag, en dacht dat het wel leuk zou zijn om hun ontwikkeling van het voorbije schooljaar zo vast te leggen. Ik hoop dat die foto’s binnenkort hun weg naar mijn gewone scrapalbum vinden. Ik gebruikte mijn precisiemes om een deel van de accolade op het PL kaartje los te snijden, zodat ik mijn foto er een stukje kon onderschuiven.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

Jules was Tuur’s class puppet last year. He was so fond of him and got really attached to the little character after Jules came home with him for a sleepover on Tuur’s birthday. He adores the books and all the stories his teacher told about Jules. So after the end of school, we bought him a small version of the puppet. The tag got a spot in our Project Life album. I love having little items like that as a keepsake of special moments. I didn’t want the adhere it down onto the card however, since the washing instructions for the little man are on the back, so I attached it to the PL card with a fun paperclip. * Jules was Tuur’s klaspop vorig jaar. Hij was er helemaal weg van en raakte er echt aan gehecht nadat Jules met hem mee naar huis kwam voor een logeerpartijtje voor Tuur’s verjaardag. Hij houdt van de boeken en alle verhalen die de juf vertelde over Jules. En dus besloten we om, bij het einde van het schooljaar, Tuur zelf een kleinere versie van Jules cadeau te doen. Het labeltje kreeg een plaatsje hier in het album. Ik vind het wel leuk om zo’n kleine dingetjes ook te kunnen bewaren in ons Project Life album. Ik wilde het label niet vastkleven aangezien de wasinstructies voor de kleine man op de achterkant staan, dus maakte ik het vast met een leuke paperclip.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

I’m not really sure what to think of this week from a design point of view, but I love to have all of the memories documented. Thanks for stopping by! * Ik weet niet goed wat te denken van deze week vanuit design standpunt, maar ik vind het fantastisch om alle herinneringen te hebben vastgelegd. Bedankt dat je even een kijkje kwam nemen!

Els.

PS: Since these Project Life spreads are often made with little bits and pieces found here and there in my pile of stash, I’m not going to write down a list of supplies for these posts. If you have a question about any of the elements I used, you can leave it in the comments section below, and I’ll get back to you as soon as possible. * Aangezien deze Project Life pagina’s heel vaak gemaakt worden met kleine elementjes, die ik hier of daar in mijn voorraad terugvindt, schrijf ik geen lijst van benodigdheden neer onderaan deze blogpost. Heb je een vraag over het gebruikte materiaal, kan je deze hieronder neerschrijven bij de commentaren, en ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden.

—————————————————-

Project Life is a memory keeping system and a lifestyle created by Becky Higgins. You can read more about it here. This is my interpretation of the project. Check here to view my previous Project Life posts. * Project Life is een systeem om herinneringen bij te houden en een levensstijl, gecreëerd door Becky Higgins. Je kan er hier meer over lezen. Dit is mijn interpretatie van het project. Mijn eerdere Project Life posts kan je hier altijd bekijken.

2 Comments

Workspace Wednesday 17.9.14

I just threw out a bag of cuteness onto my worktable. These tiny flair from this month’s Oh Deer Me kit by Freckled Fawn are just too adorable. And the colors are just perfect!

Ik gooide net een zakje schattige spulletjes leeg op mijn werktafel. Deze piepkleine badges van de Oh Deer Me kit van Freckled Fawn van deze maand zijn gewoon het einde. En de kleuren zijn perfect!

Els.

3 Comments

Studio Tekturek DT Sneak by Els BrigéCan you feel it in your body? Can you feel that itch for warm cozy sweaters, a mug of hot chocolate, and long walks in the chilly autumn air? The leaves are starting to turn colors and get crispy. And as much as I want to hold on to those last bits of summer, I can’t stop myself from getting all excited about fall. Come check out my first autumn layout on the Studio Tekturek blog today!

Begin je het al een beetje te voelen? Krijgen jullie ook al zin in warme truien, een kop warme chocolademelk, en lange wandelingen in de kille herfstlucht? De blaadjes beginnen stilaan te veranderen van kleur en knisperen al een beetje. En hoe graag ik ook wil vasthouden aan die laatste beetjes zomerzon, ik kan het niet helpen, ik krijg al helemaal zin in de herfst. Kom mijn eerste herfstlayout van dit haar bekijken op het blog van Studio Tekturek vandaag!

Els.

Leave a comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 684 other followers

%d bloggers like this: