When I started this journey about 3 months ago in June, I intended to give this project a try from June through August. June was the last month of school, July and August mark our kids summer vacation. If I was going to be able to make Project Life work in those 3 months, I was going to manage it throughout the rest of the year too, I figured. So a 3 month try-out it was, hoping to figure out for once and for all, if this was going to work for me. September has come, the kids are back in school, and I have a good few weeks packed up in my album. Time for some evaluation thus. * Toen ik een maand of 3 geleden, in juni, aan deze uitdaging begon, nam ik me voor Project Life van juni tot augustus een kans te geven. Juni is hier in België de laatste maand van het schooljaar, juli en augustus hebben de kinderen zomervakantie. Als ik het in deze periode waar kon maken, dan zou het me ook lukken voor de rest van het jaar. Dus, het werd een try-out van 3 maanden, in de hoop voor eens en voor altijd te achterhalen of het iets voor mij was. Ondertussen zijn we september, de kinderen zijn terug naar school, en ik heb een handvol weken in mijn album zitten. Tijd voor een evaluatie dus.

Project Life by Els Brigé

The design part. If I’m completely honest about my work so far, I have to admit that it makes me so insecure. Most of the time I feel like I have no idea what I’m doing. I spend quite a bit of time on making these spreads, which will probably get better once I get more practice. And for that part, I love the design challenge, trying to make it work, mix in my photos and my journaling, finding a good balance between having is all in there without overcrowding the page. But I’m just never satisfied with the end result. Almost every spread I’m thinking ‘nah, that’s not it’. And then I just put them in my album, not sure if I’ll ever share it with you or not. * Als ik heel eerlijk ben over mijn werk dusver, dan moet ik toegeven dat het me eigenlijk heel onzeker maakt. Meestal heb ik het gevoel helemaal niet te weten waar ik mee bezig ben. Ik spendeer vrij veel tijd aan het maken van mijn pagina’s, wat misschien wel beter wordt éénmaal ik meer ervaring krijg. Wat dat betreft, hou ik wel van deze uitdaging, proberen om het te doen lukken, mijn foto’s en bijschriften mengen, een goeie balans zoeken tussen alles erin hebben en toch niet met een overvolle pagina te eindigen. Maar eigenlijk ben ik meestal niet erg tevreden met het eindresultaat. Als ik terugkijk op mijn pagina denk ik steeds weer ‘nee, dit is het niet’. En dan stop ik ze gewoon in mijn album, niet zeker of ze er ooit nog weer uitkomen om aan jullie te tonen.

Project Life by Els Brigé

The love. And then all of a sudden, somehing magical will happen. When going through my album, that’s when I’m starting to feel the joy of this project. Design wise, I feel like I haven’t found my own style yet, and that I have so much more to learn. But once in my album, I just love going through one spread after another, seeing all our memories and important life moments gathered there. It makes me happy, and helps me find the motivation and inspiration to print out another week of photos, and get down to business again for yet another spread. And you know what’s the best incentive, whenever the album is out, or I’m making photos after I have another spread finished, the kids just swarm around it. They love looking at the pictures, telling about what happened then or we did that day. And that is why I do the effort and want to continue doing it. That’s what I’m doing it for. * En dan opeens gebeurt er iets bijna magisch. Wanneer ik achteraf door mijn album blader, dan begin ik echt wel het plezier van dit project te ontdekken. Op vlak van ontwerp heb ik nog niet helemaal mijn eigen stijl gevonden, en moet ik nog veel leren. Maar éénmaal in mijn album, vind ik het zo leuk om er doorheen te bladeren, en onze herinneringen en belangrijke momenten verzameld te zien. Het maakt me blij, en helpt me om de motivatie en inspiratie terug te vinden om opnieuw een week foto’s te printen, en weer aan het werk te gaan. En weet je wat nog het meest belonend is, wanneer het album uit ligt, of wanneer ik foto’s maak van afgewerkte pagina’s, zwermen de kinderen er gewoon omheen. Ze kijken graag naar de foto’s, praten over wat er toen gebeurde en wat we die dag deden. En dat is nu net waar ik het allemaal voor doe. Dit maakt het de moeite waard.

Project Life by Els Brigé

The future. So, at this point there’s not a doubt in my mind. I’m continuing making my Project Life album. I am quite a few weeks behind at this point – summer vacation really isn’t het best time to Project Life with its’ many memories and little crafty time – and trying very hard to catch up. But that is not going to stop me. * Dus, op dit moment is er gewoon geen haar op mijn hoofd dat denkt aan stoppen. Ik ga gewoon verder met het maken van ons Project Life album. Ik heb op dit moment een achterstand van een paar weken – de zomervakantie is niet echt het beste moment voor Project Life met zijn vele herinneringen en gelimiteerde freubeltijd – en probeer koste wat het kost terug bijgebeend te raken. Maar dit zal me niet doen stoppen.

Project Life Ramblings by Els Brigé

The sharing. And yes, I’m going to go on sharing my spreads with you. Maybe, just maybe, there’s one of you out there, who’s actually learning together with me as I’m sharing my pages, my struggles, and my mistakes. And your enthousiasm as I’m sharing my Project Life spreads has been sooo heartwarming. So thank you, readers, you’re keeping me going;) * En ja hoor, ik ga ook nog verder met het tonen van mijn werk. Misschien, heel misschien, is er onder jullie wel iemand, die met me mee leert, terwijl ik mijn pagina’s, mijn strijd, en mijn fouten met jullie deel. En jullie enthousiasme wanneer ik mijn pagina’s toon, is gewoon hartverwarmend. Dus heel erg bedankt, lezers, jullie houden me gaande;)

Since I’m so behind on sharing my spreads, I might have to kick up a notch for the following few weeks, I would love to be more up to date with the making and the sharing – and I’m such a nerd, that I want to have to share them all chronologically. So be ready for Project Life post;) * Aangezien ik zo achterop ben geraakt met het tonen van mijn Project Life pagina’s, moet ik de komende weken misschien wel eens een versnelling hoger schakelen. Ik zou graag meer up to date zijn met het maken en tonen – en ik ben zo’n nerd, dat ik ze allemaal chronologisch wil moet tonen. Hou jullie dus klaar voor meer Project Life posts;)

Els.

4 Comments

Welcome to another week of Project Life! Week 26 was the last week of school for the kids. Always an exciting week, and a fun one to document too, although I found this a particular though one, possibly because of the color scheme of my pictures. * Welkom voor een nieuwe Project Life week! Week 26 was de laatste schoolweek voor onze kinderen. Altijd een spannende week, en een heel leuke om vast te leggen in een album. Toch vond ik deze een eerder moeilijke week, vermoedelijk omwille van het kleurenschema van mijn foto’s.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

Besides the end of school and beginning of the vacation, there were quite a bit of other events and facts worthy of documenting. So this is a pretty full spread again. * Naast het einde van het schooljaar en het begin van de vakantie, waren er nog een aantal andere gebeurtenissen, die in het album hoorden. Het werd dus opnieuw een goed gevulde dubbele pagina.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

The date card is usually the thoughest one for me to make, and I often end up keeping it until last. I figured I couldn’t go wrong with a lined card with a photo camera on it;) I stuck down one of those round rubber elements from Freckled Fawn in the lens of the camera, which couldn’t have fitted any better. Older BasicGrey chipboard alphas mark the week. * De datumkaart is doorgaans de moeilijkste om te maken, heel vaak houd ik ze tot de laatste. Ik ging er vanuit dat ik met een gelijnde kaart met een fototoestel erop echter niet verkeerd kon doen dit keer;) Ik kleefde zo’n rond rubber elementje van Freckled Fawn op de lens van de camera, het kon niet beter passen. Oudere BasicGrey letters geven de week aan.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

As usual I used quite a bit of other Freckled Fawn embellishments on my spread again. Often times that’s just what’s sitting on my worktable, I keep those embellishments out in little bowls and cups. And there always seems to be a matching embellishment for all occasions. The ‘fun’ word sticker next to my picture of the nailpolishes is one from Heidi Swapp – you might have recognised it. * Zoals gewoonlijk zijn er ook nu weer vrij veel andere Freckled Fawn items terug te vinden bij deze week. Heel vaak is dat gewoon wat bij me staat op mijn werktafel, ik gooi die spulletjes meestal samen in een kopje of kommetje, dat bij me staat. En er lijkt altijd wel iets te zijn, dat gewoon past. De ‘fun’ woordsticker naast de foto van de nagellakjes, is er één van Heidi Swapp – misschien had je hem wel herkend.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

On the right page I’m covering the actual last day of school and the first weekend of summer vacation. A lot of play and laughter, that is. * Op de rechter pagina vind je de laatste schooldag en het eerste weekend van de vakantie. Heel veel spelen en plezier dus.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

I just had to take a picture of both kids on the morning of the last day of school. I took a very similar one on the first day of school, and I thought it would be fun to document the way both kids have grown throughout the past schoolyear. I hope those pictures find their way in my regular scrapbooking album real soon. On the journal card, I used my Exacto knife to cut around the bracket, so I could slide my picture partly underneath. * Ik kon het gewoon niet laten om een foto te nemen van beide kinderen op de ochtend van de laatste schooldag. Ik nam een gelijkaardige foto op de eerste schooldag, en dacht dat het wel leuk zou zijn om hun ontwikkeling van het voorbije schooljaar zo vast te leggen. Ik hoop dat die foto’s binnenkort hun weg naar mijn gewone scrapalbum vinden. Ik gebruikte mijn precisiemes om een deel van de accolade op het PL kaartje los te snijden, zodat ik mijn foto er een stukje kon onderschuiven.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

Jules was Tuur’s class puppet last year. He was so fond of him and got really attached to the little character after Jules came home with him for a sleepover on Tuur’s birthday. He adores the books and all the stories his teacher told about Jules. So after the end of school, we bought him a small version of the puppet. The tag got a spot in our Project Life album. I love having little items like that as a keepsake of special moments. I didn’t want the adhere it down onto the card however, since the washing instructions for the little man are on the back, so I attached it to the PL card with a fun paperclip. * Jules was Tuur’s klaspop vorig jaar. Hij was er helemaal weg van en raakte er echt aan gehecht nadat Jules met hem mee naar huis kwam voor een logeerpartijtje voor Tuur’s verjaardag. Hij houdt van de boeken en alle verhalen die de juf vertelde over Jules. En dus besloten we om, bij het einde van het schooljaar, Tuur zelf een kleinere versie van Jules cadeau te doen. Het labeltje kreeg een plaatsje hier in het album. Ik vind het wel leuk om zo’n kleine dingetjes ook te kunnen bewaren in ons Project Life album. Ik wilde het label niet vastkleven aangezien de wasinstructies voor de kleine man op de achterkant staan, dus maakte ik het vast met een leuke paperclip.

Project Life | Week 26 by Els Brigé

I’m not really sure what to think of this week from a design point of view, but I love to have all of the memories documented. Thanks for stopping by! * Ik weet niet goed wat te denken van deze week vanuit design standpunt, maar ik vind het fantastisch om alle herinneringen te hebben vastgelegd. Bedankt dat je even een kijkje kwam nemen!

Els.

PS: Since these Project Life spreads are often made with little bits and pieces found here and there in my pile of stash, I’m not going to write down a list of supplies for these posts. If you have a question about any of the elements I used, you can leave it in the comments section below, and I’ll get back to you as soon as possible. * Aangezien deze Project Life pagina’s heel vaak gemaakt worden met kleine elementjes, die ik hier of daar in mijn voorraad terugvindt, schrijf ik geen lijst van benodigdheden neer onderaan deze blogpost. Heb je een vraag over het gebruikte materiaal, kan je deze hieronder neerschrijven bij de commentaren, en ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden.

—————————————————-

Project Life is a memory keeping system and a lifestyle created by Becky Higgins. You can read more about it here. This is my interpretation of the project. Check here to view my previous Project Life posts. * Project Life is een systeem om herinneringen bij te houden en een levensstijl, gecreëerd door Becky Higgins. Je kan er hier meer over lezen. Dit is mijn interpretatie van het project. Mijn eerdere Project Life posts kan je hier altijd bekijken.

2 Comments

Workspace Wednesday 17.9.14

I just threw out a bag of cuteness onto my worktable. These tiny flair from this month’s Oh Deer Me kit by Freckled Fawn are just too adorable. And the colors are just perfect!

Ik gooide net een zakje schattige spulletjes leeg op mijn werktafel. Deze piepkleine badges van de Oh Deer Me kit van Freckled Fawn van deze maand zijn gewoon het einde. En de kleuren zijn perfect!

Els.

3 Comments

Studio Tekturek DT Sneak by Els BrigéCan you feel it in your body? Can you feel that itch for warm cozy sweaters, a mug of hot chocolate, and long walks in the chilly autumn air? The leaves are starting to turn colors and get crispy. And as much as I want to hold on to those last bits of summer, I can’t stop myself from getting all excited about fall. Come check out my first autumn layout on the Studio Tekturek blog today!

Begin je het al een beetje te voelen? Krijgen jullie ook al zin in warme truien, een kop warme chocolademelk, en lange wandelingen in de kille herfstlucht? De blaadjes beginnen stilaan te veranderen van kleur en knisperen al een beetje. En hoe graag ik ook wil vasthouden aan die laatste beetjes zomerzon, ik kan het niet helpen, ik krijg al helemaal zin in de herfst. Kom mijn eerste herfstlayout van dit haar bekijken op het blog van Studio Tekturek vandaag!

Els.

Leave a comment

I haven’t been able to finish up the post I had in mind for today, so instead I’m just popping in to leave you a little reminder.

Pure Bliss by Els Brigé for Pinkfresh Studio + Pretty Little Studio Blog Hop

There’s still some time to hop along in the Pinkfresh Studio and Pretty Little Studio partner blog hop that we had earlier this week. Make a chance of winning a cool pack of goodies, just by commenting on the post.

The Weekend Guest | Giveaway

And you can also still comment to win my little giveaway I’m having to celebrate the end of a great summer. All you have to do is also leave a comment for your chance to win some of my current favorite products. More details in the blog post.

 Don’t miss out!

Els.

1 Comment

Hi there! Welcome back to a new Project Life week. Thank you for your enthousiasm over last week’s Project Life post. I loved finally sharing some of my pages. For this week I have Week 24 to share with you.

Project Life | Week 24 by Els Brigé

Week 24 started with the ending of our weekend trip, so the left spread still has lots of pictures from that trip. I again worked mainly with my Studio Calico June Project Life kit, and added in a bunch of embellishments from the Freckled Fawn Oh Deer Me embellishment kit and from my own stash.

Project Life | Week 24 by Els Brigé

Still swooning over those watercolor style cards from Studio Calico;) I used one of the 4×6 ones to add the week and dates to it. The letter stickers are from an older Amy Tangerine collection. I love that they’re vellum.

Project Life | Week 24 by Els Brigé

The black-and-white picture is I shared on my Instagram while we were on our trip. It shows the view that we had from our bedroom while we were away, and I really wanted to add it to my album. So I printed a small size and added it to one of the journaling cards. I also stuck down a heart from Chickaniddy Crafts, which is so cute. Next to that, a face I just wanted to remember. I think they enjoyed our little getaway.

Project Life | Week 24 by Els Brigé

And here’s the right side:

Project Life | Week 24 by Els Brigé

We were back home on Monday evening, Tuesday the kids went back to school for their few final weeks before summer break. Nora took a trip to the beach with school and got to celebrate her birthday in school. At the top left of this page you see her preparing her treats she was going to take to school. She came back home with her face painted.

Project Life | Week 24 by Els Brigé

Tuur went to the playground with his class. I downloaded the pictures from that day from the school’s website. It’s fun to get a glimpse of that day into our Project Life album. One of the journaling cards tells a not so happy story from that week, also that deserves a spot in our Project Life album.

Project Life | Week 24 by Els Brigé

My week 25 spread, which is the next one in line after this one, was already on my blog a while back. You can always go back and take a look. I hope to be sharing week 26 with you soon. Thanks for popping in!

Els.

PS: Since these Project Life spreads are often made with little bits and pieces found here and there in my pile of stash, I’m not going to write down a list of supplies for these posts. If you have a question about any of the elements I used, you can leave it in the comments section below, and I’ll get back to you as soon as possible.

—————————————————-

Project Life is a memory keeping system and a lifestyle created by Becky Higgins. You can read more about it here. This is my interpretation of the project. Check here to view my previous Project Life posts.

1 Comment

Pink Fresh Blog hopWelcome to day 2 of the Pinkfresh Studio and Pretty Little Studio blog hop. You should have come here from the blog of Marie-Pierre. If not, go over to the Pinkfresh Studio blog to start hopping.

“Pinkfresh Studio is so excited to join with Pretty Little Studio today to inspire you with some cute creations. Pretty Little Studio is known for their vintage inspired products, which are so fun and colorful. And mixing them up with unique and colorful Pinkfresh Studio embellishments definitely has created some awesome projects. We have a list of designers from both companies who are so thrilled to share their projects with you. Make sure to visit each blog and comment on every one of them, inclusing the Pinkfresh Studio blog, to enter a giveaway. One winner will be chosen for each day and winners will receive 30.00$ worth of stuff from Pinkfresh Studio and 30.00$ GC from Pretty Little Studio. Winners will be announced on the 15th. Good luck!”

While browsing through the Pretty Little Studio shop I fell in love with the Marigold collection. The colors, the design, … everything just spoke to me. So I ordered myself a bunch of the embellishments from that line, and when I finally received them at home, it was like summer in an envelope. So no wonder I made two layouts with a huge summer feel to them.

Pure Bliss by Els Brigé for Pinkfresh Studio + Pretty Little Studio Blog Hop

 For this layout, I first started with painting a light layer of gesso onto my background, which made a good foundation for adding the watercolor. I wanted to work with those flower cut-outs in white cardstock, so a bit of color to the background would help make them stand out. After matching the Pretty Little Studio goodness with my Pinkfresh Studio products, I decided to go with a peach/orange and yellow color combo.

Pure Bliss by Els Brigé for Pinkfresh Studio + Pretty Little Studio Blog Hop

After arranging my flowers and stitching them onto my layout, I started laying out my title. The beautiful coral color makes the background color pop. I positioned them onto dimensional adhesive. The Camelia Phrase Strips and Wisteria Word Flags bring in more color and the right sentiments.

Pure Bliss by Els Brigé for Pinkfresh Studio + Pretty Little Studio Blog Hop

I’m totally swooning over these Pinkfresh Studio Chevron Wood Stickers. I almost decided to hoard them, but could resist;) They look so beautiful on this layout. They add color and texture, all in a small embellishment. Love them! What I also love is the look of the Pretty Little Studio Clematis tabs behind my picture. They have the perfect size, not too small, not too large.

Pure Bliss by Els Brigé for Pinkfresh Studio + Pretty Little Studio Blog Hop

For my second layout I went on with the Marigold theme. In the end both layouts turned out to have the same color scheme. I wanted to go more peach and green with this second one, but I really couldn’t find the right shade of green, so yellow it was. I guess I just need to go buy some more paint then;) The background of this layout is made with acrylic paints. I applied them to my page with a palette knife.

Beautiful Sunny Day by Els Brigé for Pinkfresh Studio + Pretty Little Studio Blog Hop

I ordered myself the cloud die-cuts from that same Marigold collection, because I wanted to experiment with them. I wanted to add color and texture to them, but since this layout had an eye-catching background, I decided to just keep them white for this layout. I’ll surely be playing with them on another occasion, can’t wait to see what they can take. I have to say I was pretty impressed with the quality of them already, they’re thick and lovely.

Beautiful Sunny Day by Els Brigé for Pinkfresh Studio + Pretty Little Studio Blog Hop

I added some of the beautiful enamel label stickers from Pinkfresh Studio in that same peach color. The yellow triangle wood veneers guide your eyes around the page. Some light grey stamping and splatters, along with a soft grey striped backgroung paper finish up the layout.

Beautiful Sunny Day by Els Brigé for Pinkfresh Studio + Pretty Little Studio Blog Hop

It’s time to hop on now. But before you go …

PrintFor your next stop you’re staying in my neighborhood, hopping to the Netherlands, where the talented Monique Liedtke is waiting for you. Thanks for stopping by!

Els.

24 Comments

Do you ever experience one of those days that, even when everything goes wrong around you, you still come to realise that you are one very lucky woman to live the life you have. More conscious than ever, I have been trying to see the beauty in the everyday things the last few months. We have been facing some ugly things around us lately, on a more personal level and on a broader level – don’t worry, we’re doing fine. But those random facts exactly, are the things that make me realise that I got lucky. Lucky to live in this country, in this house, with the man that I love, and both our kids. To be heatlhy, employed, at school, etc etc. We have our everyday struggles, just like everyone of you, but man … I can’t complain.

I'll Eat You Up by Els Brigé for Studio Tekturek

With this feeling in mind, I made my layout for this month’s Studio Tekturek challenge. The entire DT made a project based on the provided sketch, which happened to be a grid pattern. Now, was I happy to see that sketch! I had been dying to do a grid on a layout for a while, and this was my chance;) I used a picture of both my boy and girl. Even though these pictures did not belong together in any way, there was no problem in putting them together on this layout with this theme.

I'll Eat You Up by Els Brigé for Studio Tekturek I'll Eat You Up by Els Brigé for Studio Tekturek

I kept the color scheme pretty pale and worked with the softer papers of Studio Tekturek’s Hey Kiddo collection. The die-cut paper came in very handy for this layout, as did the label stickers. In between I used a couple of shipping tags to which I added some embellishments. Some messy stitching here and there helps keeping smaller items in place. All in all this is again a very simple design. The journaling makes a frame around the entire piece.

I'll Eat You Up by Els Brigé for Studio Tekturek

I hope you’ll be able to join us in this challenge!

Els.

———————————————————

If you haven’t noticed yet, this weekend I posted a little giveaway on my blog. To celebrate the end of a great summer, and partly with my blog anniversary on the 26th in mind. So be sure you don’t miss out and go leave a comment for your chance to win some of my current favorite goodies.

2 Comments
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 683 other followers

%d bloggers like this: