When looking at this picture, I envisioned a white background with strips of soft colored patterned paper behind the picture. So that was my plan. When looking through my stash, I came across this beautiful soft paper with the tickets. I decided to cut it apart, and build a background with the tickets. * Toen ik naar deze foto keek, stelde ik me een witte achtergrond en licht gekleurde papieren achter de foto voor. Dus dat werd mijn plan. Wanneer ik in mijn voorraad op zoek ging, kwam ik ineens dit mooie lichte papier met de ticketjes tegen. Ik besloot het in stukken te knippen, en met de ticketjes de achtergrond op te bouwen.

Storytime by Els Brigé for Pinkfresh Studio

Finding a bunch of pastel embellishments among my stash of Pinkfresh Studio products was absolutely no problem. I turned to the chevron wood veneers, the puffy border stickers, and the enamel label stickers. All of them come in many beautiful colors. * Pastel spulletjes vinden tussen mijn voorraadje Pinkfresh Studio producten was helemaal geen probleem. Ik gebruikte de visgraat houtjes, de geschulpte randstickers, en de enamel label stickers. Ze bestaan allemaal in verschillende mooie kleuren.

Storytime by Els Brigé for Pinkfresh Studio

By adding the label stickers, I accentuated the ticket look. The wood veneer chevron stickers draw your attention to the title by pointing toward it. * Door de label stickers op te kleven, accentueerde ik de ticketjes. De visgraat strooihoutjes trekken je aandacht naar de titel door ernaar te wijzen.

Storytime by Els Brigé for Pinkfresh Studio

 Have a great weekend!! * Fijn weekend!!

Els.

Supplies:

Stamps: roller stamp – Dear Lizzy; Ink: Jet Black – StazOn; Patterned Paper: Studio Calico card kit; Misc.: chevron wood veneers, enamel label stickers, & puffy border stickers – Pinkfresh Studio; vellum stickers, wood veneers, Clay Mr. Huey’s Color Mist; Thickers – American Crafts.

2 Comments

These are the weeks that were left of summer vacation for the kids. My husband and I however had to work, so there’s a lot less to share than previous weeks. Here’s week 34. * Dit zijn de weken die nog over schoten van de grote vakantie voor de kinderen. Mijn man en ikzelf gingen echter terug aan het werk, dus er was heel wat minder te vertellen dan de voorbije weken. Hier is week 34.

Project Life | Week 34 by Els Brigé Project Life | Week 34 by Els Brigé

And week 35. * En week 35.

Project Life | Week 35 by Els Brigé Project Life | Week 35 by Els Brigé

I’m slowly starting to realise that these weeks for me are the hardest ones to create. Little stories, little pictures, not much cohesion in the spread, and I’m getting lost very easily. I also came to realise that this kind of spreads will be more common now that the summer spreads are all done. Back to scrapping real life again. I’m working on it;) * Ik begin me stilaan te realiseren dat dit soort weken voor mij de moeilijkste zijn om te maken. Weinig verhalen, weinig foto’s, en weinig samenhang in de pagina, en ik raak makkelijk de weg kwijt. Ik realiseerde me ook dat net dit soort weken nu de standaard zullen gaan worden, nu de zomerpagina’s allemaal gemaakt zijn. Terug naar het echte leven dus. Ik werk eraan;)

Els.

PS: Since these Project Life spreads are often made with little bits and pieces found here and there in my pile of stash, I’m not going to write down a list of supplies for these posts. If you have a question about any of the elements I used, you can leave it in the comments section below, and I’ll get back to you as soon as possible. * Aangezien deze Project Life pagina’s heel vaak gemaakt worden met kleine elementjes, die ik hier of daar in mijn voorraad terugvindt, schrijf ik geen lijst van benodigdheden neer onderaan deze blogpost. Heb je een vraag over het gebruikte materiaal, kan je deze hieronder neerschrijven bij de commentaren, en ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden.

—————————————————-

Project Life is a memory keeping system and a lifestyle created by Becky Higgins. You can read more about it here. This is my interpretation of the project. Check here to view my previous Project Life posts. * Project Life is een systeem om herinneringen bij te houden en een levensstijl, gecreëerd door Becky Higgins. Je kan er hier meer over lezen. Dit is mijn interpretatie van het project. Mijn eerdere Project Life posts kan je hier altijd bekijken.

1 Comment

Workspace Wednesday 22.10.14

I’m working on a couple of fun holiday stamp designs today. There aren’t many Dutch stamps, and I often have a though time finding ones I like, while most people around here ask for cards with Dutch sentiments. So I decided to design some myself. I just placed my order, and am really looking forward to get the actual stamps in hands. I’ll keep you all posted;) * Vandaag stonden er een aantal ontwerpen voor kerststempels op het programma. Ik vind het vaak niet eenvoudig om leuke Nederlandse stempels te vinden, terwijl ik wel regelmatig vraag heb naar kaarten met Nederlandse wensen. Dus ging ik zelf aan de slag om er enkele te ontwerpen. Ik heb net mijn bestelling geplaatst, en ben heel benieuwd om de uiteindelijke stempels in handen te krijgen. Ik hou jullie op de hoogte;)

Els.

2 Comments

Past Saturday I was on the Studio Tekturek blog with this Project Life spread. I always adore the die-cut papers that are in all of the Studio Tekturek collections, and for once wanted to use the journaling cards for an actual Project Life spread. This is week 33. * Voorbije zaterdag toonde ik op het blog van Studio Tekturek al deze Project Life pagina’s. Ik vind de die-cut papieren van de verschillende Studio Tekturek collecties altijd heel erg leuk, maar wilde die kaartjes nu ook wel eens in een echte Project Life spread gebruiken. Hier is week 33.

Project Life | Week 33 by Els Brigé

This green and blue scheme isn’t my usual go-to combo, and it took me quite a while to get this spread done for that reason. All papers used are from the One Way Ticket collection by Studio Tekturek, that collection fitted best with my pictures. * Die groen en blauw combinatie is doorgaans niet mijn meest gebruikte kleurencombinatie, en om die reden had ik wel wat meer tijd nodig om deze pagina’s samen te stellen. Alle papieren zijn van Studio Tekturek’s One Way Ticket collectie, ik vond ze het beste bij mijn foto’s passen.

Project Life | Week 33 by Els Brigé

In week 33, my husband and I still had some days off with the kids, so we went on a couple of daytrips. The weather was lousy, but nevertheless we visited a sand sculpture festival. It was all Disney themed, so the kids had a blast. They both got to pose next to their favorite characters. And we also went to the aquaria of the zoo. * In week 33 hadden mijn man en ik ook nog enkele dagen vakantie met de kinderen, dus deden we een aantal uitstapjes. Het weer viel heel erg tegen, maar niettemin gingen we het zandsculptuur festival bezoeken. Met het Disney thema waren de kinderen natuurlijk zeer tevreden. Ze kregen allebei hun favoriete figuren te zien. We brachten ook een bezoekje aan Aquatopia.

Project Life | Week 33 by Els Brigé

I again also included the entrance tickets, and some more information/adds on the places we visited. * Ik stak opnieuw ook de ingangsticketjes, en foldertjes, etc in de pockets van de plaatsen die we bezochten.

Project Life | Week 33 by Els Brigé

I also used some of the Studio Tekturek flair (both are also from the One Way Ticket collection), and label stickers. * Naast het papier gebruikte ik ook enkele badges en een aantal label stickers van de One Way Ticket collectie.

Project Life | Week 33 by Els Brigé

Although this picture of our Nora watching the sharks is not a good one, I really wanted to add it. It was the only one of that day, that was somehow acceptable in quality. But more importantly, it captures the amazement of that day. So I kept the picture pretty small, to get the best quality as possible, and dressed up the rest of the card with some label stickers and other embellishments. * Hoewel deze foto van Nora bij de haaien helemaal niet zo goed is, wou ik hem toch heel graag in het album hebben. Het was de enige van die dag, die een beetje acceptabel was. Maar veel belangrijker, hij geeft de verwondering van die dag heel goed weer. Dus ik hield de foto heel erg klein, om hem zo kwaliteitsvol mogelijk te houden, en kleedde de rest van het kaartje aan met label stickers en andere versieringen.

Project Life | Week 33 by Els Brigé

In between the spread of this week 33 in our Project Life album, I also included a large envelope pocket which holds all the other keepsakes from our two weeks of vacation, that did not get a spot in the actual pockets. * Tussen de pagina’s van deze week in, komt er een grote envelop pocket waarin alle andere herinneringen van ons twee weken vakantie een plaatje krijgen. meer foldertjes, plattegronden, ticketjes, enz. die geen plekje in de eigenlijke pagina’s kregen.

Els.

PS: Since these Project Life spreads are often made with little bits and pieces found here and there in my pile of stash, I’m not going to write down a list of supplies for these posts. If you have a question about any of the elements I used, you can leave it in the comments section below, and I’ll get back to you as soon as possible. * Aangezien deze Project Life pagina’s heel vaak gemaakt worden met kleine elementjes, die ik hier of daar in mijn voorraad terugvindt, schrijf ik geen lijst van benodigdheden neer onderaan deze blogpost. Heb je een vraag over het gebruikte materiaal, kan je deze hieronder neerschrijven bij de commentaren, en ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden.

—————————————————-

Project Life is a memory keeping system and a lifestyle created by Becky Higgins. You can read more about it here. This is my interpretation of the project. Check here to view my previous Project Life posts. * Project Life is een systeem om herinneringen bij te houden en een levensstijl, gecreëerd door Becky Higgins. Je kan er hier meer over lezen. Dit is mijn interpretatie van het project. Mijn eerdere Project Life posts kan je hier altijd bekijken.

2 Comments

Happy Monday! I hope you all had a great start to the new week. I’m popping in here just to share this layout with you, that I made for this month’s Studio Tekturek challenge. I loved the inspiration colors, but didn’t really have the exact same ones on hand in papers and embellishments. So I tried to stay as close as possible, and went for a fall themed layout. * Fijne maandag! Ik hoop dat jullie een goede start maakten voor deze nieuwe week. Ik wilde jullie vandaag deze layout laten zien, die ik maakte voor de Studio Tekturek challenge van deze maand. Ik vond de inspiratiekleuren heel mooi, maar vond niet echt dezelfde kleuren terug in mijn papieren en andere spulletjes. Dus zocht ik naar manieren om zo dicht mogelijk in de buurt te blijven, en koos voor een herfstige layout.

Beautiful by Els Brigé for Studio Tekturek

I dug up this picture of our cute Nora, from when she was around 1.5yrs old, and dressed her up in a bunch of leaves in different colors. I scrunched them all up a bit and flattened them out again. After lightly adhering all of the leaves, I ran my sewing machine across the middle. It looks like the vein on real leaves, plus it allowed me to pop up the edges and revive some of the creases I made before. * Ik vond deze schattige foto van Nora in mijn doos, ze was toen 1,5jr oud, en kleedde haar aan met een hoop bladeren in verschillende kleuren. Ik verfrommelde ze een beetje en wreef ze weer plat. Nadat ik ze licht had vastgekleefd op de pagina, haalde ik ze één voor één door mijn naaimachine. Het ziet eruit als een nerf op het blad, en het liet me toe de randen weer wat meer recht te zetten en enkele van de kreuken weer tot leven te wekken.

Beautiful by Els Brigé for Studio Tekturek

For the title I made a Silhouette cut, and cut it out of white cardstock, so it would stand out well on top of the leaves. I adhered it down onto the page with dimensional adhesive, and accentuated the title by making those chevron wood veneers by Pinkfresh Studio point towards it. A bunch of vellum phrase stickers add perfect sentiments and thoughts. * Voor de titel maakte ik een ontwerp voor mijn Silhouette, en gebruikte hiervoor wit cardstock, zodat hij goed tot zijn recht zou komen op de kleurige blaadjes. ik kleefde hem vast met 3D tape, en accentueerde de titel nogmaals met de visgraat houtjes van Pinkfresh Studio die ernaar wijzen. Een aantal vellum stickers voegen nog wensen en gedachten toe.

Beautiful by Els Brigé for Studio Tekturek

Finally I also added a flair from Studio Tekturek’s Peachy Christmas collection, and a couple of rhinestones from Glitz Design to finish up this layout. I kept the embellishments pretty simple, since the leaves give enough detail to the layout as is. * Tenslotte gebruikte ik ook een badge van Studio Tekturek’s Peachy Christmas collectie, en enkele strass steentjes van Glitz Design om de pagina af te werken. Ik hield de versieringen zeer minimaal, aangezien de blaadjes al heel veel detail en dimensie geven.

Beautiful by Els Brigé for Studio Tekturek

Thanks for stopping by! * Fijn dat je langskwam!

Els.

Supplies:

Patterned Papers: Peachy Christmas & Sweet Memories – Studio Tekturek; Misc.: Peachy Christmas flair – Studio Tekturek, chevron wood veneers – Pinkfresh Studio, vellum phrase stickers – Studio Calico, rhinestones – Glitz Design; Tools: Silhouette Cameo.

3 Comments

Studio Tekturek DT Sneak by Els Brigé

To finish up this busy DT week, you can find me on the Studio Tekturek blog with yet another Project Life spread. I’ll definitely be sharing all full projects of this week here on the blog over the next few weeks. So stick around;) * Om deze drukke DT week af te ronden, kun je me op het blog van Studio Tekturek vinden vandaag, met nog maar eens een Project Life spread. In de loop van de volgende weken zal ik al die projecten van deze week natuurlijk ook hier op mijn blog volledig tonen. Loop dus niet te ver weg;)

Els.

Leave a comment

Week 32 was an intense Project Life week to make. We were still on our holiday, and so there was lots to tell, and lots to decide on whether it had to go in the album or not. Eventually I ended up with a double spread, and two smaller inserts in between. * Week 32 was een intense Project Life week om te creëren. We waren nog steeds op vakantie, en dus was er veel te vertellen, en veel om over te beslissen of het nu al of niet in het album zou gaan. Uiteindelijk had ik een dubbele pagina, en twee kleinere inserts er tussenin.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

With an eventful week like this one, I often find myself arriving at a certain point, where I have to make the decision on the amount of spreads. Or I keep all stories very short and select the ones that really need to be documented, so everything fits into a double spread. Or I add another page protector, and leave room for more pictures, beautiful filler cards, and a few more stories. As I mentioned when showing week 31, I’m not good at this. I usually want everything in, and so there’s an extra spread again. * Met een goed gevulde week als deze, kom ik vaak op een punt dat ik moet gaan beslissen hoeveel pagina’s ik wil gaan maken. Of ik houd de verhalen kort en ga streng selecteren welke er echt in moeten, zodat alles in een dubbele pagina past. Of ik voeg nog een mapje toe, en laat ruimte voor meer foto’s, mooie PL kaarten, en een paar extra verhalen. Zoals ik bij week 31 al vertelde, ben ik hier niet zo goed in. Meestal wil ik gewoon alles in het album hebben, en dus is er opnieuw een extra insert.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

I have been wanting to print on vellum for a while now. And the picture with the Efteling balloons, seemed like a fun one to experiment with. I originally intended to have it on a layout, but I ended up not using it. I thought it would look great in our Project Life album. * Ik wilde al een tijdje eens op vellum proberen printen, en deze foto van de Efteling ballonnen leek me perfect om daarmee wat te experimenteren. Oorspronkelijk was het de bedoeling er een layout mee te maken, maar aangezien ik hem uiteindelijk niet gebruikte, leek hij me perfect om in ons Project Life album te komen.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

Let me walk you through the different spreads. Here’s the first one. * Laat me jullie de verschillende pagina’s tonen. Hier is de eerste.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

The title card for this week is a small one for a change. I used a very cute card from my Studio Calico Project Life kits, and added some older Sassafras letter stickers. As this spread is about a day full of magic, that bit of glitter on the alphas seemed very appropriate. * Deze week is er een klein titelkaartje. Ik gebruikte een heel schattig kaartje van mijn Studio Calico Project Life kits, en kleefde er oudere Sassafras letter stickers op. Aangezien de pagina over een dag vol magie ging, leek dat beetje glitter of de letters zeer gepast.

Project Life | Week 32 by Els Brigé Project Life | Week 32 by Els Brigé

The map that guided us through the parc all day, got a spot in one of the bigger pockets. I just had to trim a narrow strip off the sides, to make it fit perfectly. Next to that an enlargement of a picture of the entrance. * De kaart waar we onze weg mee door de Efteling zochten, kreeg een plaatsje in één van de grotere pockets. Ik hoefde enkele een klein strookje van beide zijden weg te snijden, en het paste perfect. Daarnaast een vergroting van een foto van de ingang van het park.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

A smaller pocket for 3 horizontal 4×6 pictures tells more stories of that day. * Een smallere pockets voor 3 horizontale 10×15 foto’s vertelt nog meer verhalen van die dag.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

Project Life | Week 32 by Els Brigé

I realize I filled about 75% of this week with adventures of just one day. But I suppose that explains we had an amazing day there. And I didn’t have many good pictures of the rest of the week. The weather turned, and so we did indoor activities, or went to local towns where we could hop in a store when it started to rain. * Ik ben me ervan bewust dat daarmee bijna 75% van die week gevuld is met avonturen van die ene dag. Maar ik veronderstel dat dit verklaart dat we daar een prachtige dag hadden. En voor de rest van de week had ik ook niet zoveel goede foto’s. Het weer veranderde en we deden meer indoor activiteiten, of we zochten plaatselijke stadjes op waar we in een winkel konden schuilen indien nodig.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

Project Life | Week 32 by Els Brigé

The rest of the week fills this one page. * De rest van de week vult één pagina.

Project Life | Week 32 by Els Brigé

Thanks for stopping by! * Fijn dat je langskwam!

Els.

PS: Since these Project Life spreads are often made with little bits and pieces found here and there in my pile of stash, I’m not going to write down a list of supplies for these posts. If you have a question about any of the elements I used, you can leave it in the comments section below, and I’ll get back to you as soon as possible. * Aangezien deze Project Life pagina’s heel vaak gemaakt worden met kleine elementjes, die ik hier of daar in mijn voorraad terugvindt, schrijf ik geen lijst van benodigdheden neer onderaan deze blogpost. Heb je een vraag over het gebruikte materiaal, kan je deze hieronder neerschrijven bij de commentaren, en ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden.

—————————————————-

Project Life is a memory keeping system and a lifestyle created by Becky Higgins. You can read more about it here. This is my interpretation of the project. Check here to view my previous Project Life posts. * Project Life is een systeem om herinneringen bij te houden en een levensstijl, gecreëerd door Becky Higgins. Je kan er hier meer over lezen. Dit is mijn interpretatie van het project. Mijn eerdere Project Life posts kan je hier altijd bekijken.

1 Comment

Pinkfresh Studio DT Sneak by Els BrigéOh yes, another sneak. I told you I was going to be everywhere this week;) Today you can visit me on the Pinkfresh Studio blog. I would love it if you did. * Ja hoor, nog een sneak. Ik zei het toch dat ik deze week overal zou zijn;) Vandaag kan je me een bezoekje brengen op het blog van Pinkfresh Studio. Ik zou het fijn vinden als je dat deed.

Els.

 

Leave a comment

Scrap365 Sneak by Els BrigéI’m up on the Scrap365 blog today with a new Project Life spread and a start-to-finish video. * Vandaag vind je mij op het blog van Scrap365 met een nieuwe Project Life week en een proces video.

Els.

Leave a comment

In week 31 we went on our summer holiday. We left on Friday, and so for the first part of the week, I have nothing in the album (it was a regular workweek). The second half of the week filled a double spread. * In week 31 vertrokken we op zomervakantie. We vertrokken pas op vrijdag, en dus voor de eerste helft van de week is er niets in de album (het was een gewone werkweek). De tweede helft van de week vult een dubbele pagina.

Project Life | Week 31 by Els Brigé

Here’s the left side. * Hier is de linker zijde.

Project Life | Week 31 by Els Brigé

I used this spread to talk about our first few impressions when traveling and arriving on our holiday destination. There’s a photo of the car ride, of our cute little home for the week, and of the town nearby where we did our grocery shopping, etc. * Ik gebruikte deze pagina om wat meer te vertellen over onze eerst indrukken bij het reizen en aankomen op onze vakantiebestemming. Er is een foto van de autorit, van het knusse huisje waar we verbleven, en van het nabijgelegen stadje waar we onze inkopen deden.

Project Life | Week 31 by Els Brigé

The title card is a fun one from the One Little Bird shop. The simplicity attracts me and the yellow worked well with the rest of the spread. To be honest the title card is usually the last one to get finished. I often just wait out for the rest of the page to be done, before I decide on the design and colors for this one. Most of the time it’s pretty neutral and simple, but every now and then the spread needs just a little pop of color or something, and that’s when the lettering and embellishing of the title card comes in. * De titelkaart is een leuke van de One Little Bird winkel. De eenvoud spreekt met aan en het geel paste heel goed bij de rest van de pagina’s. Eerlijk gezegd is de titelkaart vaak de laatste die afgewerkt wordt. Heel vaak wacht ik gewoon af totdat de rest van de pagina af is, vooraleer ik beslis welk design en welke kleuren ik zal gaan gebruiken. Heel vaak houdt ik het neutraal en eenvoudig, maar af en toe hebben de pagina’s nog een beetje meer kleur of zo nodig, en dan komen de letters en afwerkingen aan bod.

Project Life | Week 31 by Els BrigéProject Life | Week 31 by Els Brigé

On Sunday we visited a local zoo with the kids. So the entire right side of the spread is dedicated to this fun day. * Op zondag bezochten we een lokale dierentuin met de kinderen. De volledig rechterzijde van deze week is gewijd aan die leuke dag.

Project Life | Week 31 by Els Brigé

I also added the entrance tickets in one of the pockets. I love tickets! So I want them in. I hate going to places where you have to hand in your tickets at the entrance;) * Ik stak ook de toegangsticketjes in één van de pockets. Ik hou van ticketjes! Dus wil ik ze graag in mijn album. Ik haat het om ergens heen te gaan waar je bij de ingang je tickets moet afgeven;)

Project Life | Week 31 by Els Brigé

Very often I just stick to design A page protectors. But every now and then it is fun to use a different style, like this one with all the horizontal smaller pockets. It keeps it all interesting, and allows me to use different items that wouldn’t get used otherwise. * Heel vaak gebruik ik de gewone design A mapjes. Maar af en toe vind ik het leuk om eens een andere stijl te kiezen, zoals deze met de vele kleine horizontale pockets. Het houdt dit project interessant, en het laat me toe eens andere items te gebruiken, die anders zouden blijven zitten in mijn voorraad.

Project Life | Week 31 by Els Brigé

Spreads like these are a rather difficult balancing exercise. These holiday weeks are my favorite spreads to make, because there are a lot of happy stories to tell. And at the same time, that is what makes it all so difficult. I want it all in, yet there’s not enough room. What to include and what not. Is that something you guys are sometimes struggling with too? * Pagina’s als deze zijn vaak een moeilijke evenwichtsoefening. De vakantieweken zijn mijn favorieten om te maken, omdat er zoveel leuke verhalen te vertellen zijn. Tegelijkertijd is het net dat wat het zo moeilijk maakt. Ik wil alles erin, en er is niet genoeg plaats. Wat valt er uit. Worstelen jullie daar ook soms mee?

Els.

PS: Since these Project Life spreads are often made with little bits and pieces found here and there in my pile of stash, I’m not going to write down a list of supplies for these posts. If you have a question about any of the elements I used, you can leave it in the comments section below, and I’ll get back to you as soon as possible. * Aangezien deze Project Life pagina’s heel vaak gemaakt worden met kleine elementjes, die ik hier of daar in mijn voorraad terugvindt, schrijf ik geen lijst van benodigdheden neer onderaan deze blogpost. Heb je een vraag over het gebruikte materiaal, kan je deze hieronder neerschrijven bij de commentaren, en ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden.

—————————————————-

Project Life is a memory keeping system and a lifestyle created by Becky Higgins. You can read more about it here. This is my interpretation of the project. Check here to view my previous Project Life posts. * Project Life is een systeem om herinneringen bij te houden en een levensstijl, gecreëerd door Becky Higgins. Je kan er hier meer over lezen. Dit is mijn interpretatie van het project. Mijn eerdere Project Life posts kan je hier altijd bekijken.

Leave a comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 694 other followers

%d bloggers like this: